ul. Poznańska 21
11-400 Kętrzyn

Obiekty sportowe

Kryta pływalnia

k01

Sala gimnastyczna

k02

Boiska sportowe

k03