ul. Poznańska 21
11-400 Kętrzyn

O nas

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie jest jednostką budżetową Powiatu Kętrzyńskiego, powstałą na podstawie uchwały nr XXII/193/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 13 stycznia 2016 r.

PCSTiR to zespołem obiektów sportowo-rekreacyjnych, w skład których wchodzą:
• kryta pływalnia;
• sala gimnastyczna;
• boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią.

W założeniu, jednostka powołana została w celu zarządzania infrastrukturą sportową z jednoczesną organizacja zajęć z zakresu sportu, turystyki i rekreacji. Mieszkańcy Powiatu Kętrzyńskiego mogą zatem skorzystać z oferty usług sportowych prowadzonych na obiektach PCSTiR. Atrakcyjne warunki cenowe korzystania z kompleksu rekreacyjno-sportowego, pozwolą na aktywne zaplanowanie różnorodnych form zajęć sportowych. Proponujemy współpracę z zakładami pracy, która otwiera szereg możliwości związanych z naszymi obiektami.

Aby umożliwić naszym mieszkańcom oraz turystom dostęp do wielokierunkowych form aktywności fizycznej zgodnych z zapotrzebowaniem, obiekty sportowe skoncentrowane są jednym miejscu. Pozwoli to na realizację sportowych pasji bez potrzeby przemieszczania się w zależności od preferencji w zakresie dziedziny sportowej.