ul. Poznańska 21
11-400 Kętrzyn

Boiska sportowe

Kompleks sportowy obejmujący boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną oraz boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę.

Orlik 2012″ ul. Wojska Polskiego- harmonogram zajęć >>
“Orlik 2012” ul. Poznańska- harmonogram zajęć>>
” Orlik 2012″ ul. Powstańców Warszawy- harmonogram  >>

 

                              REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO „ORLIK 2012”                                        PRZY POWIATOWYM CENTRUM SPORTU,TURYSTYKI I REKREACJI W KĘTRZYNIE

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie ul. Poznańska 21.
3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne ( piłka koszykowa 1 boisko, piłka siatkowa 1 boisko) oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora/animatora sportu.
5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora/animatora sportu.
7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f) zaśmiecania,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boisk bez zgody instruktora/animatora sportu,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
9. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem/animatorem sportu.
10. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
11. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor/animator sportu.
13. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora/animatora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.
14. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.