II Powiatowe Zawody Sprawnościowe o Puchar Starosty Kętrzyńskiego.

sprawnosciowe

REGULAMIN

II Powiatowych Zawodów Sprawnościowych o Puchar Starosty Kętrzyńskiego 

Nazwa imprezy i cel.
II Powiatowe Zawody Sprawnościowe o Puchar Starosty Kętrzyńskiego
Cel :
–  zachęcanie do czynnego wypoczynku  na świeżym powietrzu ,
– sportowa rywalizacja zawodników,
– promocja aktywnego i zdrowego stylu życia,
Organizatorzy.
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie; Starostwo Powiatowe w  Kętrzynie
Termin i miejsce
Zawody odbędą się 08.07.2017r.  na Orliku przy ul. Wojska Polskiego 12
Kategorie:
– team ( 1 kobieta, 1 mężczyzna)
Program zawodów
-godz. 09.30   – otwarcie  II Powiatowych Zawodów Sprawnościowych w Kętrzynie , omówienie poszczególnych konkurencji,
-godz. 09.45   – rozpoczęcie II Powiatowych Zawodów Sprawnościowych,
– godz. 12 °°   – wręczenie pucharów oraz nagród  dla zdobywców pierwszych       miejsc, zakończenie zawodów.
  Uczestnictwo .
a)każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, który jest dostępny na www.pcstir.ketrzyn.pl
b) w zawodach mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego
c) udział w zajęciach sportowych odbywa się na odpowiedzialność prawną i materialną uczestników oraz ubezpieczają się oni we własnym zakresie.
d) uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z „Ustawą a dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”, w celach związanych z realizacją zawodów.
e) zgłoszenia przyjmowane będą do dn. 05.07.2017 na adres mail : kontakt@pcstir.ketrzyn.pl
  Nagrody
Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe .
Odpowiedzialność organizatora.
 a)organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie zawodów, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
  b)uczestnictwo z zawodach jest dobrowolne i każdy bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.
  c)organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas zawodów i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 Postanowienia końcowe                                                                                                                            
 a) uczestnicy, biorąc udział w zajęciach, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z przebiegu zawodów zamieszczonych w materiałach promocyjnych organizatora oraz w mediach.    
 b) udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.                                      
 c) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.                                                                         
       d) znajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.