XIV Powiatowe Zawody Pływackie.

XIV POWIATOWE
XIV POWIATOWE  ZAWODY  PŁYWACKIE
O PUCHAR STAROSTY KĘTRZYŃSKIEGO
 
REGULAMIN ZAWODÓW
1.Nazwa zawodów:
XIV Powiatowe Zawody Pływackie Szkół Podstawowych o Puchar Starosty Kętrzyńskiego.
2. Termin i miejsce:
    Zawody odbędą się dnia 20.03.2017r. na basenie krytym Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie  ul. Poznańska 21 o godzinie  10˚˚.
3.Uczestnicy:
    W zawodach biorą udział reprezentacje szkół podstawowych. Prawo startu mają uczniowie urodzeni w 2004 i młodsi. Każda szkoła ma prawo wystawić 18-to osobową reprezentację (9 dziewcząt i 9 chłopców). Przy weryfikacji wymagana będzie legitymacja szkolna oraz lista zawodników podpisana przez dyrektora szkoły oraz opiekuna drużyny.
4. Program:
                     DZIEWCZĘTA                                             CHŁOPCY
                 dystans :                     styl:                           dystans:               styl:
                 25 m                      dowolny                    25 m                   dowolny
                  25 m                     klasyczny                    25 m                klasyczny
                  25 m                     grzbietowy                 25 m                grzbietowy
                  50 m                     dowolny                     50 m                dowolny
                  50 m                     klasyczny                    50 m                klasyczny
                  50m                      grzbietowy                 50 m                grzbietowy
               4 x 50 m                  dowolny                   4 x 50 m            dowolny
     Każdy zawodnik może startować w dwóch konkurencjach. Szkoła ma prawo wystawić jedną sztafetę.
5. Sposób przeprowadzania zawodów:
    Wszystkie konkurencje zostaną przeprowadzone seriami bez eliminacji i finałów. Konkurencje będą rozgrywane na przemian dziewczęta i chłopcy. Kolejność zostanie ustalona na podstawie czasów uzyskanych przez poszczególnych zawodników.
6. Punktacja:
Punktuje pierwszych sześciu zawodników lub sześć zawodniczek w każdej konkurencji. Za I miejsce przyznawane jest 8 pkt, II – 6 pkt, III – 5 pkt, IV – 4 pkt, V – 3 pkt, VI – 2 pkt. Sztafety punktowane są podwójnie. Łączna ilość zdobytych punktów decyduje o miejscach zajętych przez drużyny dziewcząt i chłopców (oddzielnie).
7. Nagrody:
   Zespoły zajmujące miejsca I – III otrzymują puchary i dyplomy, najlepsi zawodnicy na poszczególnych dystansach otrzymują dyplomy i medale.
8.ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia uczestników zawodów należy kierować do Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie ul. Poznańska 21, elektronicznie e-mail: kontakt@pcstir.ketrzyn.pl, lub telefonicznie Krzysztof Krupienik- 600 938 489 do dnia 15.03.2017r.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   Wszystkie sprawy sporne i nie zawarte w regulaminie związane z przebiegiem zawodów rozstrzyga organizator z komisją sędziowską.